Impresum

Image Image Image 

MARIJANČANKA d.o.o.

Za proizvodnju i trgovinu

Bana Josipa Jelačića 25.

31555 Marijanci

 

M.B. 01807099

ŽR. 2393000-1102170030

tel. 031-643-109, 031-700-922

faks. 031-643-155

mob. 099-2144183